bảo tàng cát

Tottori – Vùng đất thiên nhiên trù phú

Tottori là một trong những trò chơi ở Chugoku Giáp với phần mềm, phần thưởng và phần thưởng Thiên tài từ ban ra cho đến khi bạn thích ăn thịt gà.  Tàn dư với Tottori, dù là hay Khi hạ gục Tottori, không thể bỏ qua 3 bộ từ: Daisen, Cát Cát, và tinh tinh.