đảo Hashima

Nagasaki – Hòa bình và thịnh vượng

Vượt qua những mất mát to lớn từ Thế chiến thứ hai, Nagasaki ngày nay đã có bước chuyển mình thần kỳ và trở thành một trong những hải cảng quan trọng nhất Nhật Bản. Bên cạnh đó, vẻ đẹp thiên nhiên và sự giao thoa văn hóa cũng là yếu tố thu hút du