Grand Prix Chara

7 biểu tượng linh vật đáng yêu ở Hokkaido và Tohoku

Nổi tiếng với nền văn hóa “kawaii”, người Nhật luôn rất thích tạo ra những thứ dễ thương. Một trong số đó là những linh vật đại diện luôn xuất hiện ở bất cứ nơi nào bạn đi qua. Linh vật của mỗi vùng đều mang theo những nét đặc trưng về văn hóa, phong