Hiroshima

Hiroshima có gì gây thương nhớ?

Có thành phố khiến người ta phải lòng ngay lần đầu đặt chân, lại có những nơi mới chỉ nghe tên đã làm lòng ta xao xuyến. Đó có thể vì nơi ấy có người mà bạn muốn yêu, câu chuyện bạn muốn nghe, món ăn bạn muốn thưởng thức, phong cảnh bạn muốn ngắm