hoa mẫu đơn

Chuyện ma nổi tiếng nhất Nhật Bản – Lồng đèn hoa mẫu đơn” (Botan Doro)

Vào thời Edo, có một truyền thống kể chuyện ma gọi là “hyakumonogatari kaidankai”. Những người tham gia sẽ ngồi thành vòng tròn và thay phiên kể mỗi người một câu chuyện – 100 ngọn nến hoặc đèn lồng sẽ được thắp sáng và dập tắt khi câu chuyện kết thúc. Dưới ánh sáng mờ