ma quái

Những ngôi làng ma quái có thật tại Nhật Bản (Kì III)

Ngôi làng không tên và vực Kỹ Nữ Hơi khác biệt so với hai ngôi làng ma quái ở những kì trước, sự tồn tại của ngôi làng này khá mờ nhạt, không tên không tuổi. Nhưng lại là bối cảnh lịch sử của một địa danh ma ám nổi tiếng thuộc hàng nhất nhì