nghệ thuật truyền thống

10 địa điểm thú vị không thể bỏ qua tại Osaka

Là một trong những thiết bị quan trọng trong chuyến du lịch của họ. Bạn có thể sử dụng tính năng của chúng tôi ở Osaka  Có khả năng bạn có thể: 3 khu 1. Nhận phòng ở Tsutenkaku  Tsutenkaku là một trong những quan sát cao 103m và hiện là biểu tượng của Osaka.