ngôi làng ma quái

Những ngôi làng ma quái có thật tại Nhật Bản (Kì I): Làng Inunaki – Khuyển Minh Thôn

Đối lập với những thành phố trung tâm hiện đại, xa hoa, ngày đêm náo nhiệt tiếng nói cười, ở Nhật Bản còn tồn tại những miền hoang vu, thầm lặng nép mình giữa thiên nhiên u tịch. Chúng là những ngôi làng nhỏ, nằm rải rác ở nông thôn và miền núi. Một số